ביטוח מותאם
במחיר מוזל

לבית המשותף!

עם הידע המקצועי והיכולות שלנו תקבלו כיסוי מותאם מבלי להיגרר לעלויות מיותרות ויכוחים עם השכנים או חלילה תביעות.

להשארת פרטים

הצעה משתלמת תוך 48 שעות!

"מנדלסון" הינו תאגיד ביטוח המתמחה בבתים משותפים.

הביטוחים האפשריים:

ביטוח צד שלישי

ביטוח חשוב מאוד ואנו מגדירים אותו כחובה לכל בנין המכסה את דיירי הבניין ועוברי אורח ברכוש המשותף מפני נזקים גופנים או כספים העלולים להיגרם כתוצאה מאירוע תאונתי שנבע מרשלנות ואו מחדל ברכוש המשותף.

הגדרת צד – ג' כפופה לפקודת הנזיקין.

הרחבת צד שלישי לחברי הועד

נציג ועד בית תורם מזמנו האישי לעשייה וטיפול במרבית הנושאים הקשורים לניהולו של הבניין ומכוח תפקידו בכל הקשור לביצוע החלטות ברכוש המשותף, ולכן נחשף נציג ועד הבית לאפשרות שדייר בבנין יפגע כספית וכתוצאה מכך יתבע את נציגי ועד הבית על כך.

כיסוי זה נותן הגנה לתביעה אישית של נציג ואו מס נציגים המייצגים את הבניין ויוצר שקט נפשי לנציג הבניין והקטנת הוצאה כספית אישית כתוצאה מתביעה.

ביטוח חבות מעבידים

בהעסקה בבנין עובד לדוגמה :חצרן, מנקה וכו, נוצר יחס עובד מעביד בין הבניין לעובד ונוצרת אחריות כלפי נזק גופני או מחלה, שנגרמו לעובד כתוצאה מרשלנות שלך כמעסיק. ביטוח חבות מעבידים הוא ביטוח נוסף לביטוח הלאומי, והכיסוי הוא כיסוי שמשלים מעבר לפיצוי שיקבל העובד מן המוסד לביטוח לאומי. ע"מ שחברת הביטוח תשלם את חלקה היחסי מעבר לביטוח לאומי – חובה לשלם ביטוח לאומי עפ"י חוק.

ביטוח מבנה

כיסוי זה מכסה נזקים לחלקי מבנה הבית המשותף מלבד החלקים הרשומים כדירות וחלקים מסוימים שהוצמדו לדירות.
הכיסויים המבוטחים: סערה סופה ושטפון, נזק בזדון, גניבה שוד ופריצה ,שבר תאונתי לשמשות ומראות בחלקים המשותפים, פגיעת כלי רכב, תכולת בית משותף.

נזקי מים
כיסוי חשוב מאוד שנותן מענה לתיקון מקור הנזק ברכוש המשותף כתוצאה ממים והנזק התוצאתי שגרם המים לרכוש המשותף ולדיירים.
בנוסף נותן מענה במידה ויגרם נזק מים מאחד הדירות לרכוש המשותף.
מס רב של אירועים שנגרמים בבניינים נובעים מאירועי מים ובנוסף נזקים למעליות שעלות תיקונם מסתכם בעשרות ואף מאות אלפים.
במידה וירכוש כיסוי מבנה בלבד ללא נזק מים, לא יהיה כיסוי ביטוחי לנ"ל.
נזק טרור

כיסוי טרור באחריות מדינת ישראל , הצורך במענה לכיסוי מסוג זה נוצר כתוצאה מאירוע "שריפות" שפקד את מדינת ישראל ובמיוחד את אזור הצפון ב 22/11/2016. נוצר ארוע שהמבוטחים לא יכלו לקבל את כספם מהביטוח כתוצאה מכך שהיה חשד שזה אירוע טרור (חריג בביטוח רכוש ) ומנגד מדינת ישראל לא הכריזה על האירוע כאירוע טרור, הנפגעים מהאירוע (מעל 600 דירות שבתוכם נכלל רכוש משוטף רב) נאלצו להמתין עד להחלטת מדינת ישראל.

כיסוי מסוג זה נותן מענה מיידי לפיצוי המבוטח בכך שאין צורך בהמתנה לברור האירוע  כנזק טרור וזאת עד לסכום מרבי של 750.000 ₪ .

רעידת אדמה

כרוך בתוספת כספית.

דואגים שתישארו מכוסים.

יש דברים שעושים בחיים בתקווה שלא נצטרך חלילה להשתמש, אך במידה וכן נצטרך שיהיה לנו כיסוי מקיף ואיכותי שישמור עלינו.

השארת הודעה

דילוג לתוכן